Postępowanie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koleczkowo w Gminie Szemud – Kontrakt 2” – Nr postępowania 6/2018

Postępowanie zakończone. Brak ofert.

Postępowanie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Bojano w Gminie Szemud – Kontrakt 3” – Nr postępowania 07/2018