Prezes Zarządu

mgr Bartosz Sadowski

 

Kierownik ds. Technicznych

mgr inż. Kamil Kanczkowski

e-mail: k.kanczkowski@gpkszemud.pl

 

Z-ca Kierownika ds. Sprzedaży i Rozliczeń

Bartosz Pionk

e-mail: b.pionk@gpkszemud.pl

 

Z-ca Kierownika ds. Sieci i Urządzeń

mgr inż. Piotr Rohde

e-mail: p.rohde@gpkszemud.pl

 

Z-ca kierownika ds. Oczyszczalni Ścieków w Szemudzie i Kielnie

Rafał Munda

e-mail: r.munda@gpkszemud.pl

 

Starszy Specjalista ds. Rozliczeń i Windykacji

Anna Milewska

e-mail: a.milewska@gpkszemud.pl

e-mail: windykacja@gpkszemud.pl

 

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta

Patrycja Dettlaff

e-mail: p.dettlaff@gpkszemud.pl

 

Specjalista ds. transportu

 

e-mail:

 

Główna Księgowa

Dorota Aniołkowska

 

Specjalista ds.kadr i płac

Alina Heland

 

Inkasentka

Joanna Pranczke

 

Inkasentka

Katarzyna Dampc

 

Brygadzista konserwatorów WOD-KAN

Mirosław Czoska

 

Z-ca Brygadzisty konserwatorów WOD-KAN

Zdzisław Elwart

 

Starszy Konserwator WOD-KAN

Jan Nowicki

 

Konserwator WOD-KAN

Edmund Bojke

 

Konserwator WOD-KAN

Daniel Ziemann

 

Konserwator WOD-KAN

Marcin Czoska

 

Konserwator WOD-KAN

Tomasz Pozański

 

Konserwator WOD-KAN

Leszek Rzeszewicz

 

Konserwator WOD-KAN

Franciszek Albecki

 

Operator koparko-ładowarki

Marek Pionke

 

Pracownik gospodarczy

Tadeusz Rzeszewicz

 

Pracownik gospodarczy

Roman Hirsz

 

Operator koparko-ładowarki 

Dawid Albecki

 

 

Operator Maszyn Rolniczych

Mariusz Pranczke

 

 

Konserwator WOD-KAN

Stanisław Draws

 

 

Główny operator oczyszczalni ścieków w Szemudzie i Kielnie

Krzysztof Naczk

 

 

Kierowca pojazdu asenizacyjnego

Bogdan Trepczyk