Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. za pośrednictwem akredytowanego laboratorium  prowadzonego przez CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, dokonuje regularnych badań wody, która dostarczana jest do odbiorców na terenie Gminy Szemud. W celu kontroli jakość dostarczanej wody przeprowadzany jest szereg badań laboratoryjnych zgodnie z przyjętym harmonogramem przez spółkę. Poniżej  udostępniamy wyniki badań próbek wody, które zostały pobrane z ujęć jakie są eksploatowane przez GPK Szemud Sp. z o. o.. Równolegle w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Wejherowie, zostały wyznaczone punkty kontroli jakości wody, znajdujące się już bezpośrednio u mieszkańców Gminy Szemud oraz w miejscach użyteczności publicznej.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Szemud

ROK 2019

Ujęcia eksploatowane przez GPK Szemud Sp. z o.o.:

 • Ujęcie Wody Bojano
 • Ujęcie Wody Szemud
 • Stacja Uzdatniania Wody Leśno
 • Stacja Uzdatniania Wody Łebno
 • Stacja Uzdatniania Wody Będargowo
 • Stacja Uzdatniania Wody Warzno
 • Ujęcie Wody Szemudzka Huta
 • Ujęcie Wody Przetoczyno
 • Ujęcie Wody Cząstkowo

 

 

Twardość wody

Załączniki

 1. Ujęcie Wody Bojano
 2. Ujęcie Wody Szemud
 3. Ujęcie Wody Leśno
 4. Ujęcie Wody Łebno
 5. Ujęcie Wody Będargowo
 6. Ujęcie Wody Warzno
 7. Ujęcie Wody Szemudzka Huta
 8. Ujęcie Wody Przetoczono