STREFA

SPRZEDAŻY I ROZLICZEŃ

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków


 1. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
 2. Wniosek o rozłożenie należności na raty
 3. Oświadczenie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną
 4. Wniosek o zmianę adresu do korespondencji
 5. Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza
 6. Oświadczenie-zbiornik  bezodpływowy
 7. Oświadczenie-multi sms

 

Strefa

WOD-KAN


 1. Oświadczenie o braku możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej
 2. Wniosek o udzielenie informacji w sprawie przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej
 3. Wniosek o udzielenie informacji w sprawie przyłączenia się do sieci wodociągowej
 4. Wniosek o ustalenie warunków technicznych na przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej
 5. Wniosek o ustalenie warunków technicznych na przyłączenie się do sieci wodociągowej
 6. Uzgodnienie dokumentacji technicznej
 7. Zgłoszenie rozpoczęcia robót
 8. Zaświadczenie o uzbrojeniu działki w przyłącze
 9. Oświadczenie-prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 10. Wniosek dotyczący przeniesienia wodomierza głównego

Strefa

ODPŁATNEGO PRZEJĘCIA SIECI PRZESYŁOWEJ


 

 1. Wniosek o zawarcie warunkowej umowy odpłatnego przejęcia sieci przesyłowej. (wodociąg i kanalizacja)
 2. Wniosek o rozliczenie inwestycji
 3. Oświadczenie dotyczące wyrażenie zgody na nieodpłatny wstęp na teren działki -kanalizacja
 4. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na nieodpłatny wstęp na teren działki-wodociąg

Strefa

USŁUG

 

 

 1. Zlecenie wyceny
 2. Zlecenie A.1.1 WCINKA-SIEĆ WODOCIĄGOWA
 3. Zlecenie A.1.2 WCINKA-PRZYŁĄCZE
 4. Zlecenie A.2 WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO
 5. Zlecenie A.3 ZAMKNIĘCIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
 6. Zlecenie A.4 PRZYWRÓCENIE DOSTAWY WODY NA PRZYŁĄCZU WODOCIĄGOWYM
 7. Zlecenie A.5 PRÓBA SZCZELNOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z ODBIOREM
 8. Zlecenie A.6 ODBIÓR PRÓBY SZCZELNOŚCI
 9. Zlecenie A.7 USUNIĘCIE AWARII NA PRZYŁĄCZU WODOCIĄGOWYM.
 10. Zlecenie A.8 USUNIĘCIE AWARII NA SIECI WODOCIĄGOWEJ SPOWODOWANEJ PRZEZ OSOBY TRZECIE.
 11. Zlecenie A.9 PONOWNE OPLOMBOWANIE PODLICZNIKA,WOD GŁ, WOD NA WŁADNYM UJĘCIU USŁUGOBIORCY, PO ZERWANIU LUB USZKODZENIU PLOMBY
 12. Zlecenie A.10 WYMIANA WODOMIERZA Z WINY USŁUGOBIORCY
 13. Zlecenie A.11 KONTROLA MONTAŻU WOD Z OPLOMBOWANIEM LUB PONOWNE OPLOMBOWANIE WODOMIERZA
 14. Zlecenie A.12 WYKONANIE POŁĄCZENIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO STUDNI
 15. Zlecenie A.12 WYKONANIE POŁĄCZENIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NA KASKADĘ
 16. Zlecenie A.13 SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI PRZEWODÓW KANALIZACJI SANITARNEJ METODA ZADYMIANA
 17. Zlecenie A.14 UDROŻNIENIE I PRZECZYSZCZENIE PRZYŁĄCZA SANITARNEGO PRZY UŻYCIU URZĄDZENIA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO NA PRZYCZEPIE
 18. Zlecenie A.15 UDROŻNIENIE I PRZECZYSZCZENIE PRZYŁĄCZA SANITARNEGO PRZY UŻYCIU WOZU ASENIZACYJNEGO
 19. Zlecenie A.16 ZAMKNIĘCIE LUB PRZYWRÓCENIE ODPŁYWU ŚCIEKÓW.
 20. Zlecenie A.17 USUNIĘCIE AWARII NA WĘŹLE WODOMIERZOWYM.
 21. Zlecenie A.18 MONTAŻ PODLICZNIKA
 22. Zlecenie A.19 DEMONTAŻ WODOMIERZA
 23. Zlecenie B.1 ODBIÓR PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.
 24. Zlecenie B.2 ODBIÓR PRZYKANALIKA SANITARNEGO
 25. Zlecenie B.3 KOMPLEKSOWY ODBIÓR PRZYŁĄCZY WOD-KAN
 26. Zlecenie B.4. KONTROLA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH W TRAKCIE BUDOWY
 27. Zlecenie B.5. KONTROLA PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH W TRAKCIE BUDOWY
 28. ZLECENIE C.1 EKSPERTYZA WODOMIERZA DOMOWEGO
 29. ZLECENIE C.2 EKSPERTYZA WODOMIERZA PRZEMYSŁOWEGO