Postępowanie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzewinie – ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Hetmańska, ul. Królewska – Kontrakt 3.2.2” – Nr postępowania 1/2019

Postępowanie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzewinie – ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Hetmańska, ul. Królewska – Kontrakt 3.2.2” – Nr postępowania 11/2018

Postępowanie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w Koleczkowie – Kontrakt 3.2.3” – Nr postępowania 09/2018

Postępowanie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojano w Gminie Szemud – Kontrakt 3.3.2” – Nr postępowania 8/2018

Postępowanie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojano w Gminie Szemud – Kontrakt 3.3.3” – Nr postępowania 7.1/2018

Postępowanie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koleczkowo w Gminie Szemud – Kontrakt 2” – Nr postępowania 6/2018

Postępowanie zakończone. Brak ofert.

Postępowanie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Bojano w Gminie Szemud – Kontrakt 3” – Nr postępowania 07/2018